telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

PHT Supon Sp. z o.o. wychodząc na przeciw oczekiwaniom proponuje Państwu kompleksowe przygotowanie budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
(j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; ze zm.) art. 56 -  inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania właściwą terenowo jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

PHT SUPON Kielce po dokonaniu oględzin obiektu, sprawdzi i pomoże przygotować wymaganą przez Państwową Straż Pożarną dokumentację, oraz kompleksowo wyposaży obiekt w  wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy i oznakowanie obiektu znakami ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej.