telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Projektujemy i montujemy sieci zewnętrzne (do gaszenia pożarów na zewnątrz chronionych obiektów i w terenie otwartym) oraz wewnętrzne instalacje hydrantowe (do gaszenia pożarów wewnątrz chronionych obiektów).

Projektujemy i montujemy sieci i instalacje hydrantowe dla obiektów:

 • przemysłowych,
 • magazynowych,
 • przeznaczonych do użytku publicznego.

Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe zapewniają szybką i skuteczną akcję na wypadek wybuchu pożaru w chronionym obiekcie. Urządzenia wchodzące w skład instalacji zapewniają dostawę wody gaśniczej w niezbędnej ilości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Mając na uwadze bezpieczeństwo, ochronę i wymagania jakie stawiają inwestorom właściwe służby czy firmy ubezpieczeniowe, proponujemy optymalne rozwiązania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Instalacje hydrantowe tworzą:

 • zbiorniki wodne,
 • instalacje wodociągowe,
 • sieci wodne przemysłowe lub specjalne sieci przeciwpożarowe,
 • hydranty nadziemne i podziemne,
 • szafki hydrantowe,
 • węże tłoczne,
 • zawory hydrantowe ścienne,
 • prądownice.