Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. jest następcą prawnym działającego od 4.02.1958 roku przedsiębiorstwa państwowego.

Firma od prawie 60 lat zabezpiecza i chroni mienie oraz życie mieszkańców poprzez montaż, serwis i monitoring systemów bezpieczeństwa (pożarowego, antywłamaniowego, sprzęt gaśniczy) w budynkach przedsiębiorstw, administracji państwowej, samorządowej oraz pomocy społecznej.

            SUPON odgrywa także istotną rolę we wspomaganiu pracodawców i pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji w kompleksowe wyposażenie w środki ochrony osobistej i sprzęt BHP.

Na bazie wysokiej jakości i niezawodności sprzedawanych przez firmę towarów i świadczonych usług oraz wysokiej profesjonalności i fachowości zatrudnionych pracowników organizacja SUPON określiła swoja misję:

Nasz sprzęt – Twoje bezpieczeństwo. Komfort Bezpiecznej Pracy”

Prawie 60 lat istnienia Przedsiębiorstwa na rynku pozwoliło na uzyskanie wśród uczestników rynku oraz władz i społeczności lokalnej statusu organizacji o wysokiej wiarygodności i wysokiej kulturze przedsiębiorczości.

Spółka oddziałuje na lokalną gospodarkę – tworzy wraz z takimi instytucjami jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Komunikacji Elektronicznej   i Policja system bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W ramach swojej działalności Spółka preferuje zasady rzetelności i uczciwości w biznesie. Terminowo reguluje zobowiązania wobec dostawców, Urzędu Skarbowego, ZUS oraz samorządów. Sprzedaje towary wysokiej jakości z odpowiednimi certyfikatami oraz świadczy usługi terminowo i solidnie. Jest przedsiębiorstwem wiarygodnym, uznanym na lokalnym i krajowym rynku.

Po zweryfikowaniu danych finansowych niezależna międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Soliditet wyróżniła firmę SUPON świadectwem ratingu o bardzo wysokiej randze – AA.

Wiodąca światowa firma w zakresie ubezpieczeń należności Euler Hermes wyróżniła po raz kolejny Spółkę SUPON tytułem Złoty Płatnik

W 2015 roku SUPON otrzymał z rąk Ministra Pracy i Polityki Społecznej dyplom KREATOR MIEJC PRACY. Nowe miejsca pracy Spółka tworzy przede wszystkim w oparciu o absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej. SUPON współpracuje aktywnie z Wojewódzkim, Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach tworząc miejsca pracy dla absolwentów, przyjmując stażystów i praktykantów.

SUPON został ponadto wyróżniony przez Region Świętokrzyski „Solidarność” oraz Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową tytułem „Pracodawca Przyjazny Rodzinie” za stosowanie elastycznych i przyjaznych rodzinie form zatrudnienia.

Za zatrudnianie osób niepełnosprawnych Spółka dwukrotnie była nagradzana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych tytułem „LODOŁAMACZ” w kategorii „Otwarty Rynek Pracy”

SUPON jest członkiem samorządu gospodarczego – Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej , Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Forum Pracodawców.

Działalność charytatywna

Zarząd Spółki systematycznie prowadzi działania wspomagające akcje charytatywne poprzez stosowanie zasady dzielenia się zyskiem z potrzebującymi pomocy bądź będącymi w potrzebie. Spółka wspiera m. innymi akcje charytatywne: Fundacji Zdążyć z pomocą na leczenie i rehabilitacje dzieci , Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Misjonarzy Oblatów na odbudowę wieży kościelnej na Św. Krzyżu oraz kultu religijnego , Sanktuarium w Czarnej na cele kultu religijnego, Chorągwi Kieleckiej ZHP na organizację Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Kieleckiej Rodziny Katyńskiej.

Za zaangażowanie firmy w sprawy ludzi bezdomnych i uzależnionych oraz wspieranie działalności Stowarzyszenia MONAR przedsiębiorstwo dwukrotnie otrzymało prestiżową nagrodę  „Serce za serce” .

Organizacja SUPON jest zaangażowana w poprawę stanu środowiska naturalnego i działania proekologiczne. Na przestrzeni ostatnich lat czynnie uczestniczyła w programach:

- wycofywania halonu z podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji gaśniczych,

- likwidacji gaśnic pianowych (zawierających środki szkodliwe dla środowiska)

- wymiany izotopowych czujek dymu na bazie plutonu na optyczne czujki dymu lub czujki na bazie ameryku z systemów wykrywania pożarów

 

Aktualnie SUPON uczestniczy w procesie utylizacji proszków gaśniczych, stosowanych w gaśnicach proszkowych.

SUPON wdrożył także własny system odzyskiwania dwutlenku węgla z gaśnic śniegowych, zapobiegający jego ulatnianiu się do atmosfery.

Osiągnięcia i nagrody

• Rzetelni dla Biznesu -Rada Programowa Programu "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki", na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego - 2016

• Laur Świętokrzyski – nominacja - Wojewoda Świętokrzyski 2016

• Kreator Miejsc Pracy - Minister Pracy i Polityki Społecznej 2015

• Diament Świętokrzyski - Kapituła - „ECHO DNIA” 2013

• Świętokrzyska Victoria - Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 2011

• LODOŁAMACZ w kategorii: Otwarty Rynek Pracy -Polska Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 2009 / 2010

• NOVATOR 2009 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach”– Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa

• Laur Świętokrzyski - Wojewoda Świętokrzyski 2008

• Nagroda Miasta Kielce - Rada Miasta, Prezydent Miasta Kielce 2008