telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Zajmujemy się przygotowywaniem opinii i ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jako rzeczoznawcy z wieloletnim stażem w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz budowlanej sporządzamy dla Państwa opinie pożarowe i ekspertyzy zawsze prawidłowo, w których terminach i dodatkowo w atrakcyjnych cenach.

Każda wykonana przez nas opinia pożarowa jest dopasowywana pod kątem swoje tematyki związanej z ochroną przeciwpożarową indywidualnie do badanej kwestii. Wykorzystujemy wypracowane w naszej firmie standardy, a racjonalne podejście do zagadnień PPOŻ, które bazuje także na naszej rozległej wiedzy technicznej pozwala nam rozwiązywać nawet skomplikowane problemy. Ekspertyzy techniczne dotyczące tematyki przeciwpożarowej wykonujemy w przypadku braku możliwości spełnienia określonych wymogów w ramach przepisów techniczno-budowlanych i PPOŻ.

Ceny realizacji ekspertyz oraz opinii są uzgadnianie indywidualnie zależnie od stopnia skali problemów i obiektów.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w przypadku szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.