telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Wykonujemy impregnacje wykładzin, dywanów, tkanin (zasłon, firanek) - FOBOS M. 2T PYROVIN 21, PYROPLAST T,   FLACAVON B-45;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.  Nr 75, poz. 690  z  późn. zm. ) określa wymagania dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Zgodnie z tym tymi wymaganiami

  • W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
  • Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.
  • W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.
  • W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.