telefon-elektryczny

Wykonanie funkcji oddymiania (odprowadzanie gorących dymów i gazów) następuje poprzez okna oddymiające lub klapy dymowe, wyposażone w odpowiedni dobrane napędy elektryczne.

Klapy oddymiające zamontowane na dachu mają za zadanie odprowadzenie dymu, gorących gazów i toksycznych substancji powstających w trakcie pożaru. Dodatkową funkcją klap jest doświetlenie i codzienne przewietrzanie pomieszczeń.


Do otwierania skrzydeł klap oddymiających służą elektryczne napędy, sterowane z central oddymiania.
Klapy dymowe oferowane przez Supon posiadają niezbędne aprobaty techniczne.