telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Oferta ta skierowana jest do firm, które cenią sobie wygodę oraz bezpieczeństwo swoich pracowników jak również dobro majątkowe firmy.
Po podpisaniu stosownej umowy PHT SUPON Kielce przejmuje obowiązki płynące z Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.

STAŁY NADZÓR NAD OBIEKTAMI OBEJMUJE:

  • Aktualizacje dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej (IBP, Ocena zagrożenia wybuchem, plany ewakuacyjne),
  • Sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów – raz w miesiącu
  • Ocena stanu bezpieczeństwa i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
  • Szkolenia pracowników z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Szkolenia praktyczne w zakresie posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
  • Co sześć lub dwanaście miesięcy przeprowadzenie przeglądu, konserwacji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Państwa obiektu (gaśnic, hydrantów, drzwi i bram ppoż.)
  • Co dwanaście miesięcy przeprowadzenie przeglądu i legalizacji gaśnic w samochodach firmowych oraz samochodach prywatnych pracowników Państwa firmy
  • Wszelkie naprawy, legalizacje UDT (Urząd Dozoru Technicznego), wymiany środków gaśniczych.

Koszt stałego nadzoru nad obiektami wyceniamy indywidualnie i zależy on od:

  • Rodzaju obiekt (ZL, PM), wielkości obiektu,
  • Ilości obiektów i ich lokalizacja.

Koszt Stałego nadzoru nad obiektami zawiera pełen zakres w/w usług, z wyjątkiem zakupu nowego sprzętu gaśniczego oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.