telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

PHT SUPON Sp. z o.o. prowadzi:

1. PODSTAWOWY PRZEGLĄD ZBIORNIKA PPOŻ. , w tym czujki poziomu wody i grzałki, cyklicznie co 1 rok.
2. ROZSZERZONY PRZEGLĄD ZBIORNIKA PPOŻ. , cyklicznie co 3 lata; w tym:

  • przegląd blach zewnętrznych pod kątem korozji i uszkodzeń,
  • przegląd mocowań zbiornika do płyty fundamentowej,
  • przegląd przegląd mocowania geomembrany oraz szczelności poszycia i przejść kołnierzowych,
  • kontrola sprawności działania zaworu pływakowego ,
  • kontrola sprawności działania zaworu spustowego,
  • kontrola sprawności działania przepustnic oraz nasad strażackich,
  • kontrola sprawności działania elementów elektrycznych wraz z przeprowadzeniem pomiarów elektrycznych przez uprawnionego technika elektryka,

oraz