telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. -  (Dz. U. Nr 109 poz. 719).  §3 pkt. 4 brzmi „węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z polską Normą (EN 671-1 i EN 671-2) dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych”.  Do wykonywania próby ciśnieniowej węży hydrantowych PHT „SUPON” stosuje jedyne w województwie specjalistyczne urządzenie wyposażone w  suszarkę węży co powoduje, że nie butwieją a to pozwala na zwiększenie okresu ich używalności.
Brak suszenia węża powoduje, że pozostawiona w nim woda doprowadza do powstania przykrego zapachu i szybszego starzenia się węża.

PHT „SUPON” Kielce oferuje  przeprowadzenie próby ciśnieniowej węży hydrantowych podczas wykonywania pomiarów parametrów technicznych hydrantów co pozwoli na obniżenie kosztów usługi.
PHT „SUPON” Kielce posiada Zaświadczenie  wydane przez jedynego polskiego producenta węży BZLiP „BEZALIN” uprawniające do kontroli pożarniczych węży tłocznych do hydrantów.