telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Przeglądy hydrantów zewnętrznych polegają na pomiarze m.in. ciśnienia  i wydajności. Po zakończonym badaniu wydany jest protokół przeglądu/konserwacji honorowany przez Państwową Straż Pożarną.  
-   Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym  i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
-  Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Zakres pomiarów parametrów hydrantów zewnętrznych  obejmuje:

Sprzęt do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Posiadamy wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt do badania hydrantów wewnętrznych DN 25 i DN 52 oraz hydrantów zewnętrznych. Ciśnienie, wydajność i współczynnik K mierzymy za pomocą przepływomierza elektronicznego. Zastosowany układ pomiarowy pozwala na precyzyjny pomiar (z dokładnością 0,5% zakresu pomiarowego) przy bardzo małym zużyciu wody. Dokładne wyniki pomiarów pokazywane są na elektronicznym wyświetlaczu urządzenia, który pozwala na natychmiastowy odczyt mierzonych parametrów.