telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Instalacje gaśnicze CO2

Dwutlenek węgla (CO2) jest najstarszym środkiem gaśniczym gazowym stosowanym w Stałych Urządzeniach Gaśniczych (SUG). Dwutlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym, nie przewodzącym prądu gazem obojętnym. Ze względu na swoje właściwości duszące stopniowo został wyparty przez inne środki, w obszarach stałego przebywania ludzi. Niemniej jednak, stanowi on idealne rozwiązanie dla ochrony technologii w przemyśle. CO2 charakteryzuje się wysoką skutecznością gaśniczą oraz niską ceną. W przemyśle jest on używany w systemach gaśniczych, zobojętniających. Systemy CO2 poprawnie zaprojektowane, które uwzględniły systemy bezpieczeństwa personelu takie jak: nawaniacze gazu, sygnalizatory ostrzegawcze elektryczne i pneumatyczne, opóźniacze itp. nie muszą stanowić niebezpieczeństwa o ile są poprawnie eksploatowane i serwisowane przez firmy wyspecjalizowane w tym zakresie. Dwutlenek węgla pozwala na gaszenie pożarów typu rozlewiska, gdy nie ma ścian wygradzających. Dwutlenek węgla jest około 1,5 razy cięższy od powietrza. Wbrew pozorom, środek ten jest pro-ekologiczny, gdyż odzyskuje się go z atmosfery.

Systemy CO2 są oparte na dwutlenku węgla. Systemy te są dedykowane do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem.
Systemy wysokociśnieniowe wykorzystuje się w systemach gaśniczych ale również zobojętniających. Systemy te pracują w oparciu o zbiorniki 67 l (lub mniejsze) i ciśnieniu magazynowania CO2 50 bar. Zbiorniki są zawieszane w ramach butlowych na indywidualnych wagowych wskaźnikach ubytku gazu.

PHT SUPON Kielce świadczy usługi z zakresu projektowania i montażu instalacji ppoż.

Gwarantujemy  najwyższy poziom swoich usług począwszy od projektowania, poprzez dostawy a kończąc na profesjonalnym montażu, testach, ocenach zgodności i uruchomieniach.