telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Zakres czynności serwisowych wykonywanych przez PHT SUPON Sp. z o.o. w Kielcach:

  • naprawy i konserwacja urządzeń tryskaczowych,
  • naprawy i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych gazowych typu: FM-200 ,CO2.

Pracownicy serwisu naszej firmy są wysoko wykwalifikowanym personelem, odbyli szkolenia u producentów systemów. Posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia i świadectwa kwalifikacji, w tym zaświadczenia autoryzacji producentów.


PRZEGLĄD OKRESOWY

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji pożarowych możliwe jest tylko pod warunkiem regularnego wykonywania przeglądów. Systematyczna kontrola  instalacji daje pewność wczesnego wykrycia usterek oraz minimalizuje zagrożenie wystąpienia awarii.
Stałe przeglądy i konserwacje systemów gaśniczych są jednym  z głównych wymagań stawianych przez  firmy ubezpieczeniowe.


KONSERWACJA ROCZNA
W myśl obowiązujących przepisów prawa, każda instalacja gaśnicza powinna być poddawana rutynowym przeglądom i konserwacjom zgodnie z wytycznymi wykonawcy, obowiązującymi normami, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

PRZEGLĄD ROZBUDOWANY / NIEREGULARNY
Dzięki zdobytemu doświadczeniu oferujemy wykonanie przeglądów:

przegląd 3-letni - czyszczenie zbiorników wody pożarowej
przegląd 5-letni - próby ciśnieniowe węży hydrantowych
przegląd 10-letni, 12,5-letni oraz 25-letni instalacji tryskaczowych

MODERNIZACJA SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ
W zakresie modernizacji systemów ochrony przeciwpożarowej oferujemy naszym Klientom rozwiązania systemowe dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Opracowane przez nas koncepcje przebudowy instalacji uwzględniają nie tylko obowiązujące przepisy, ale również możliwości finansowe naszego Klienta w celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
W przypadku wystąpienia awarii, ekipy serwisowe dzięki rozmieszczeniu na terenie całej Polski są w stanie sprawnie usunąć każdą usterkę i zagwarantować ciągłość pracy systemu w trybie 24 godzinnym.

SZKOLENIE
W trakcie pierwszego przeglądu konserwacyjnego, dla każdej z instalacji, serwis szkoli nieodpłatnie przedstawicieli użytkownika odpowiedzialnych za nadzór nad systemami gaśniczym w zakresie bieżącej obsługi i reagowania na zagrożenia.