telefon-elektryczny

System sygnalizacji pożaru to zespół urządzeń samoczynnie wykrywających i przekazujących informację o pożarze. Opiera się na czujkach pożarowych zamontowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Czujki (w zależności od typu) reagują na: wzrost temperatury, pojawienie się dymu lub płomieni. Uzupełnieniem systemu są ręczne ostrzegacze pożarowe – przyciski pożarowe zwane ROP-ami, które umieszcza się w ciągach komunikacyjnych.
Sygnały wysyłane przez czujki i ROP-y trafiają do centrali, która alarmuje pracownika ochrony.
W bardziej rozbudowanych systemach centrala odczytuje miejsce alarmu i może tę informację wydrukować na taśmie, a nawet wykonać rysunek rzutu kondygnacji objętej pożarem.
System sygnalizacji pożaru może też sterować innymi urządzeniami przeciwpożarowymi, np.: dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi (DSO), instalacjami oddymiającymi czy drzwiami pożarowymi. Może także powiadamiać o pożarze bezpośrednio – np. drogą radiową – najbliższą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej (to jednak najpierw trzeba uzgodnić z odpowiednim komendantem PSP).
Supon oferuje w pełni profesjonale systemy sygnalizacji przeciwpożarowej renomowanych firm, wykonane przez fachowców – projektantów, rzeczoznawców, instalatorów. Oferujemy również fachową konserwację systemu.