telefon-elektryczny

System przywoławczy jest niskonapięciowym, autonomicznym systemem stosowanym w:

  • szpitalach i klinikach,
  • domach pomocy społecznej i domach opieki,
  • sanatoriach,
  • więzieniach,
  • zgodnie z normą DIN 0834 we wszystkich miejscach gdzie człowiek może wymagać pomocy.

Powinien posiadać własną odrębną sieć, niezależną od innych systemów, musi umożliwiać kontrolowanie i monitorowanie urządzeń wchodzących w jego skład.  
Urządzenia wchodzące w skład systemu mogą oferować poza podstawowymi funkcjami, określonymi w normach, dodatkowe, które będą ułatwiać pobyt pacjentom.
Te funkcje to:

  • sterowanie oświetleniem,              
  • komunikacja głosowa,
  • odbiór stacji radiowych,
  • zdalne sterowanie sprzętem TV,
  • połączenia telefoniczne.

Zgodnie z normą DIN 0834, najwyższy priorytet nad pozostałymi usługami mają zawsze funkcje podstawowe dotyczące wzywania personelu.

Na życzenie wykonujemy projekty instalacji przywoławczej na wybranym systemie.