telefon-elektryczny

Zwykle bagatelizuje się ukryte niebezpieczeństwo związane z wybuchem pożaru. W czasie pożaru budynek bardzo szybko wypełnia się dymem. Prowadzi to do braku orientacji, paniki oraz zatruć.

Sam ogień nie jest jednak tak niebezpieczny, jak trujące gazy, które są najczęstszą przyczyną śmierci.

Supon Kielce proponuje naturalne systemy oddymiania i odprowadzania ciepła.
System klap dymowych działa w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi. Poszczególne jego urządzenia odpowiadają obowiązującym przepisom. Ponadto, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu stosuje się kurtyny dymowe.

Dodatkowymi zaletami systemów oddymiania i odprowadzania ciepła są: codzienna wentylacja bez dodatkowego zużycia energii, naturalne doświetlenie - w przypadku zastosowania przezroczystych skrzydeł / żaluzji klap dymowych, wbudowane w ścianę klapy napowietrzające nie tylko wentylują, lecz także umożliwiają widok na zewnątrz.