telefon-elektryczny

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia ogólnego, miejscowego, ewakuacyjnego. Posiadamy urządzenia ze świadectwem wzorcowania oraz rzetelną wiedzę w tej dziedzinie. Doradzamy w zakresie instalacji oświetleniowych oraz oświetlenia z uwzględnieniem stanowisk pracy z komputerami pod względem ergonomii, ekonomii i spełniania norm.

Oświetlenie miejscowe - jest to dodatkowe oświetlenie niektórych części przestrzeni, np. stanowiska pracy, sterowane niezależnie od oświetlenia ogólnego. Celem tego oświetlenia jest uwidocznienie szczegółów zadania wzrokowego przez zwiększenie natężenia oświetlenia i odpowiednie ukierunkowanie wiązki strumienia świetlnego w określony obszar.
Zgodnie z PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” zaleca się stosowanie oświetlenia ogólnego poniżej 200 lx, ogólnego lub złożonego (ogólne + miejscowe) w zakresie 200-750 lx i złożonego powyżej 750 lx. Przy średnim natężeniu oświetlenia w zakresie 200-750 lx zaleca się stosowanie oświetlenia ogólnego jako jedynego rodzaju oświetlenia tylko w tych pomieszczeniach, w których wykonywane są czynności o tym samym stopniu trudności wzrokowej lub, w których stanowiska pracy nie mają stałej lokalizacji. Przy stosowaniu oświetlenia złożonego natężenie oświetlenia ogólnego w pomieszczeniu powinno stanowić co najmniej 20% natężenia oświetlenia złożonego. W takim przypadku o jakości oświetlenia na stanowisku pracy aż w 80% decyduje oświetlenie miejscowe. W praktyce oświetleniowej ten zapis w normie pozwala - szczególnie dotyczy to stanowisk, na których wymagany jest wysoki poziom natężenia oświetlenia - stosować odpowiednio dobrane oświetlenie miejscowe. Należy więc pamiętać, aby wartości średnie natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej w stosunku do pozostałej części pomieszczenia (oświetlonej oprawami oświetlenia ogólnego) nie przekraczało stosunku 5:1.
W rzeczywistości oznacza to, że jeśli na stanowisku pracy średnie natężenie oświetlenia wynosi 1500 lx, to natężenie oświetlenia w pozostałej części pomieszczenia nie powinno być mniejsze niż 300 lx, a natężenie oświetlenia na korytarzu bezpośrednio przyległym do tego pomieszczenia - nie mniejsze niż 60 lx.
Tak więc w pomieszczeniach, w których istnieją strefy komunikacyjne oraz płaszczyzny robocze o różnych funkcjach, na których wymaga się natężenia oświetlenia o różnych wartościach, należy stosować - obok oświetlenia ogólnego - oświetlenie miejscowe. Może być ono zrealizowane za pomocą opraw usytuowanych w obrębie płaszczyzny pracy wzrokowej lub za pomocą opraw oświetleniowych rozmieszczonych na suficie i skupionych odpowiednio nad płaszczyznami roboczymi (tzw. oświetlenie zlokalizowane).
Stosowanie odpowiednio dobranych opraw oświetlenia miejscowego, usytuowanych w pobliżu płaszczyzny roboczej zaleca się, gdy:

  • na niewielkich powierzchniach wymaga się wysokich wartości natężenia oświetlenia,
  • wymaga się określonego kierunku padania światła w celu uwidocznienia rys, kształtu, faktury lub prześwietlenia materiału,
  • w pomieszczeniu znajdują się pojedyncze stanowiska, na których wymagane są wyższe poziomy natężenia oświetlenia, niż zapewniony przez oświetlenie ogólne,
  • oświetlenie ogólne nie dociera do niektórych miejsc na skutek różnego rodzaju przeszkód w rozchodzeniu się światła (powstają cienie),
  • praca wykonywana jest przez osoby starsze lub z upośledzonym wzrokiem (np. zbyt niska ostrość wzroku, daltonizm itp.) w porównaniu do osób, dla których opracowano wymagania normy,
  • występuje wyraźnie zjawisko stroboskopowe dające złudzenie fałszywego ruchu lub pozornego bezruchu urządzeń produkcyjnych na skutek zasilania lamp wyładowczych prądem przemiennym,
  • wskazane jest wytworzenie w pomieszczeniu, przeznaczonym do wypoczynku, zamierzonego nastroju przez grę światłocieni.

W tych przypadkach oprawa oświetlenia miejscowego powinna mieć tak duży kąt ochrony oraz powinna być tak zlokalizowana w stosunku do użytkownika, aby przy każdym położeniu jego głowy związanym z wykonywaniem określonych czynności, pole widzenia znajdowało się w całości w strefie o ograniczonym olśnieniu oraz, aby nie występowały cienie ani olśnienie odbiciowe. Dlatego, w zależności od rodzaju wykonywanych czynności oraz od wymaganego średniego natężenia oświetlenia, należy odpowiednio dobierać oprawę oświetlenia miejscowego.