telefon-zabezpieczenia-ppoz

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników  firm, instytucji państwowych i samorządowych, pracowników placówek użyteczności publicznej.

Szkolenie obejmuje podstawowy zakres niesienia pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi przy wykorzystaniu  profesjonalnych prezentacji multimedialnych .  

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników zakładów pracy i instytucji zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu Pracy. Kurs prowadzony w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (European Resuscitation Council Guidelines). Celem kursu jest również przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz przygotowanie ich do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami.