telefon-zabezpieczenia-ppoz

Badania i pomiary wykonywane są przy użyciu sprzętu spełniającego wymagania przepisów, posiadającego aktualne świadectwa wzorcowania lub sprawdzenia, przy zastosowaniu metod zgodnych z przepisami oraz obowiązującymi zaleceniami. Do opracowywania wyników pomiarów wykorzystywane są nowoczesne techniki komputerowe i oprogramowanie pozwalające na skrócenie czasu realizacji zleceń.

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra techniczna o dużym doświadczeniu zawodowym, wykorzystuje najnowsze techniki badawcze, zapewniając wysoką jakość wykonywanych usług.

wykonujemy między innymi badania okresowe dielektrycznego sprzętu ochronnego.
- drążki izolacyjne, kleszcze,
- wskaźniki napięcia,
- kalosze, półbuty i rękawice dielektryczne,
- chodniki dielektryczne.